Erhvervssamarbejde

DTU Diplom samarbejder hvert år med et stort antal virksomheder i hele landet. Over 2500 studerende læser til diplomingeniør på tværs af 17 forskellige studieretninger.

Det erhvervsrettede fokus i uddannelsen kombineret med de mange fagligheder, giver uanede muligheder for samarbejde mellem erhvervslivet og diplomingeniørstuderende. 

Typer af samarbejde

Studerende kan inddrages i flere former for samarbejde:

  • Projektsamarbejde, hvor den studerende laver sit afgangsprojekt, bachelorprojekt eller andre mindre projekter sammen med en virksomhed. Er du interesseret? 

  • Praktikophold i 20 uger, hvor DTU's diplomingeniørstuderende afprøver deres teoretiske kundskaber på løsning af praktiske opgaver. Få mere information om praktik eller gå direkte til praktik- og projektbanken

  • Innovationpilot er et obligatorisk innovationskursus, hvor virksomheder stiller med udfordringer som de studerende skal løse.

  • Studiejob, mange diplomingeniører vælger at tage et lønnet studiejob ved siden af studiet.

Kontakt:

På DTU Diplom har man oprettet et innovationscenter, der fungerer som ”One-point-of-contact” for erhvervslivet. Ønsker du at samarbejde med studerende og har du brug for at finde det bedste samarbejdsformat for lige netop din virksomhed, så tag kontakt til innodiplom@dtu.dk, hvor du vil blive hjulpet videre. 

Kontakt

Malene Kirstine Holst
Afdelingschef
DTU Diplom
93 51 15 71
http://www.diplom.dtu.dk/Erhvervssamarbejde
16 AUGUST 2018