First Lego League

Ballerupmodellen

Ballerupmodellen adskiller sig fra de øvrige FIRST LEGO League arrangementer ved at være et tilrettelagt folkeskoleforløb for grundskolens 5. til 8. klassetrin.

I Ballerup modellen indgår temaet i FIRST LEGO League som et integreret element i folkeskoleundervisningen. Ballerup Kommune er derfor ansvarlig for det pædagogiske indhold af FIRST LEGO League – FLL.

Idéen bag undervisningen

Idet projektet udføres som et undervisningsforløb kan andre fag end de naturvidenskabelige inddrages. I samspillet mellem humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag arbejdes hen mod en samlet løsning af årets udfordring. Derved får eleverne en oplevelse af, hvordan forskellige fagområder integreres i ét tværfagligt projekt.

En mentor til hvert hold

I ”Ballerup-modellen” får hvert hold tilknyttet en mentor. Formålet med mentorerne er at vejlede børnene i projektforløbet. De skal altså ikke diktere projektforløbet, men bruge deres viden og erfaringer indenfor et eller flere af aspekterne i projektet til vejledning. Eftersom mentorerne primært findes blandt forældre til eleverne, er dette et eksemplarisk ”skole - hjem” samarbejde i og med, at diskussionen fortsætter hjemme over køkkenbordet, og forældrene får en indsigt i børnenes gøremål på skolen.

Holdene kommer fra mange kommuner

Holdene tilmeldt FIRST LEGO League gennem Ballerupmodellen kommer fra kommuner i og omkring hovedstadsområdet. Den regionale finale på DTU Ballerup Campus giver vinderne ret til at deltage i den Skandinaviske finale. Lignende regionale finaler i Danmark afholdes i Herning, Århus, Aalborg, Bornholm, Fyn, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Horsens, Slagelse, Sorø, Sønderborg, Roskilde, Kolding og Billund.

http://www.diplom.dtu.dk/erhvervssamarbejde/arrangementer1/science-og-robot-challenge/ballerupmodellen
19 JULI 2018