Hvem står bag Science & Robot Challenge

DTU Diplom og Ballerup Kommune arrangerer i fællesskab alle aktiviteter i forbindelse med Science & Robot Challenge på DTU Ballerup campus.

I 1998 indgik non-profit organisationen FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) og LEGO et samarbejde, der mundede ud i det koncept vi kender i dag som FIRST LEGO League.

Formålsparagraf

I 2001 blev den skandinaviske afdeling af FIRST LEGO League oprettet. I den norske formålsparagraf står:
”Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskaplige og tekniske/matematiske fag gjennom engasjerende prosjekter hvor barna selv er drivkraften og de voksnes rolle er av administrativ og hjelpende karakter. Prosjektene skal foregå i et miljø hvor kreativitet, samarbeid, lek og fantasi er naturlig og høyt verdsatte ingredienser.”

FIRST LEGO League er internationalt

Projektet FIRST LEGO League er internationalt og bliver koordineret af FIRST organisationen, som ligeledes sørger for at definere rammerne for projektet. Der afholdes først regionale finaler i Danmark. Herefter går vinderne videre til den Skandinaviske finale. På verdensplan deltager over 233.000 børn og unge fra 80 forskellige lande fordelt på 29.000 hold og 1.350 turneringer i FIRST LEGO League.

Se mere på hjemmesiderne
www.firstlegoleague.org

www.hjernekraft.org (den skandinaviske side)

Indholdet i FIRST LEGO League

FIRST LEGO League består af to dele: Den ene del består af et projektarbejde, hvor der formuleres et problem og en løsning som skal fremlægges for et dommerpanel. Den anden del består i at bygge og programmere en LEGO Mindstorms-robot til at løse en række opgaver på en særlig designet bane. Også denne opgave forholder sig til årets tema. Begge dele indgår som konkurrenceelementer i en regional finale, som afslutter projektforløbet. Temaet og de underliggende opgaver fastsættes fra år til år af FIRST LEGO League.

http://www.diplom.dtu.dk/erhvervssamarbejde/arrangementer1/science-og-robot-challenge/hvem-staar-bag-science-og-robot-challenge
19 JULI 2018