Diplomingeniørprojekter

Har din virksomhed en konkret problemstilling liggende, som I gerne vil have skudt nyt liv i?

Brugbare projekter for virksomhederne

Som virksomhed  har I mulighed for at indgå et samarbejde med studerende fra DTU Diplom omkring bachelorprojektet. 

Gennem deres bachelorprojekter undersøger de studerende et udvalgt problemområde, og anlægger en løsningsorienteret tilgang. Projekterne er derfor ofte konkret brugbare for de virksomheder, projekterne udarbejdes i samarbejde med.

De studerende vælger ofte at skrive deres bachelorprojekter i samarbejde med en virksomhed - og ofte sammen med den virksomhed, hvor ingeniørpraktikken har fundet sted.

Projektaftale

Inden projektstart indgås en aftale mellem den studerende, firmaet og en vejleder fra DTU Diplom. DTU-vejlederen er bl.a. ansvarlig for at godkende projektet og projektstedet.

Virksomhedsvejleder

Virksomheden skal stille med en kvalificeret ansvarlig vejleder, som er ansat i virksomheden, og som er en erfaren ingeniør. Det forventes, at vejlederen afsætter 2 timer om ugen til vejledning. Vejlederen deltager bl.a. ved projektsamtalen og karaktergivningen.

Non-disclosure Agreement

Bachelorprojektet afsluttes med en projektrapport og en projektsamtale. Hvis firmaet ikke ønsker, at rapporten offentliggøres efter projektsamtalen, skal der indgås en Non-disclosure Agreement. Aftalen skal indgås i starten af projektperioden. 2 års rapporttilbageholdelse er normalt tilstrækkeligt, men kan i særlige tilfælde forhandles med DTU Diplom-vejlederen. Evig tilbageholdelse accepteres ikke.

Relevant problemstilling - både for virksomhed og studerende

DTU Diplom har generelt et fleksibelt syn når det kommer til godkendelse af praktik- og projektindhold. Der kan arbejdes med alle former for problemstillinger indenfor det valgte ingeniørfagområde, der er relevante for virksomheden. Men med det forbehold, at det ingeniørmæssige indhold naturligvis skal være af et passende niveau og fagområde.

Den konkrete vurdering foretages af den tilknyttede vejleder fra DTU Diplom.

Praktik- og Projektbanken

Praktik- og Projektbanken er er et match making website for virksomheder, organisationer, DTU studerende og -undervisere. Det er her man finder hinanden. Du kan selv lægge et opslag op eller søge i andres opslag.

Besøg Praktik- og Projektbanken

http://www.diplom.dtu.dk/erhvervssamarbejde/samarbejdsmuligheder/studenterprojekter/diplomingenioerprojekter
19 JULI 2018