metalværksted

Undervisningsfaciliteter

På DTU er undervisnings- og forskningsfaciliteterne i verdensklasse. I de topmoderne laboratorier får du selv lov til at arbejde med faciliteterne.

Anvendelsesorienteret ambition

Grundideen på DTU Ballerup Campus er at være anvendelsesorienteret. Via den pædagogiske profil, der omfatter projektarbejde og teamwork, udvikles den studerendes ingeniøridentitet og evne til at løse ingeniørfaglige opgaver. Der er derfor også lagt stor vægt på, at campus skal råde over de optimale faciliteter, hvor de studerende kan arbejde med deres projekter. 

Laboratorier, forsøgshaller og auditorier

Campus rummer laboratorier, forsøgshaller, klasse- og grupperum og auditorier, der opfylder de mange forskellige uddannelsesretningers behov. Her er bl.a. et automatiseringslaboratorium, højspændingslaboratorium og en værkstedshal. En af faciliteterne er DesignLab, som er et prototypeværksted, hvor du som studerende kan arbejde med at udvikle dine egne prototyper bl.a. via en 3D printer og laserskærer.

Læs mere om værksteder og laboratorier her.

http://www.diplom.dtu.dk/om-dtu-diplom/bygninger-og-faciliteter/undervisningsfaciliteter
16 OKTOBER 2018