Kurser

Her ses en liste over alle DTU Diploms kurser.

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
62000 Erhvervsøkonomi 5 E3A
62004 Kreativitet og Innovation 5 E2A
62008 Produktudviklingens faser og forløb 5 E4A, F3A, F4A
62009 Materialelære 5 F1B, E3A, E1B
62012 PI-projekt 1 5 January
62014 Grønt Entreprenørskab 5 F4B
62018 Design, brugere og etik 5 E4B
62019 Interaktionsdesign 5 F5A
62024 PI Project 2 Prototypeudvikling 5 June
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) 15 E1A, E2A, E2B
62033 Teknologi og Markedsføring 5 F4A
62039 Industriel Design 5 January
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst 10 F2B, June
62046 Physical Computing 5 F1A
62049 Servicedesign og -innovation 5 F4B
62050 Avanceret Interaktionsdesign 10 E3A, E2B, F3A, F2B
62051 Produktudvikling – værktøjer og designstrategier 10 F1A, F2A
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 F4B, F5A, E4B, E5A
62079 Grundlæggende Operations Management 5 E5A, F5A
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik 5 E4B, F4B
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) 10 E2B, January, E3B, F2B, June, F3B
62089 Integreret produktion (projekt 2) 10 E, F
62093 Produktionsteknologi 5 E5A, F5A
62094 Driftsøkonomi og investering 5 F3A, E3A
62096 Informationsteknologi i Produktion 5 E2B, F2B
62101 Operations Management og LEAN 5 E3A, F3A
62102 Kvantitativ kvalitetsstyring og analyse 5 E4B, F4B
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring 5 E1A, F1A
62104 Automation i Produktionen 5 E4B, F4B
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 E5A, F5A
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) 10 E2B, E1B, January, F2B, F1B, June
62110 Virksomhedssystemer 5 E5A, F5A
62118 Organisation og Ledelse 5 E2B, F2B
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder 5 E3A, F3A
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) 10 F1A, F2A, E1A, E2A
62130 Erhvervsjura 10 E2A, F2A
62132 Project Management 5 E1B, F1B
62133 Supply Chain Management & Design 5 E1A, F1A
62134 Strategisk Analyse og udvikling 5 E2B, F2B
62135 Quality Management 5 E3A, F3A
62136 Makroøkonomi og globalisering 5 F5A
62138 Produktivitetsoptimering 5 F1B
62139 Videregående økonomistyring 5 F4A
62145 Produkters dokumentation 5 E4A, F4A
62146 Mekanisk produktanalyse 5 January, June
62147 Individuelt Projekt i Engineering 5 OutsideSchedule
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation 5 E2B, F4B
62149 Vedrvarende energikilder 5 F1B
62158 Grundlæggende matematik 1 10 E5A, E2B, F5A, F2B
62159 Grundlæggende matematik 2 5 January, June
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 5 E1B, F1B
62161 Erhvervsøkonomi 5 E1A, F1A
62163 Grundlæggende mekanik 5 January, June
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter 15 E3A, E5A, E4B, F3A, F5A, F4B, F2A, F4A, F1B, E2A, E4A, E1B
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 2.5 E2A, F2A
62171 Afsætningsøkonomi 5 E3B, E4B, F3B, F4B
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 7.5 E5A, January, F5A, June
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 7.5 E5A, January, F5A, June
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 7.5 E4B, January, F3A, June
62179 Produktudvikling 5 E4A
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 2.5 E1A, F1A
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 5 E5B, F5B
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 5 E5B, F5B
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 5 E2A, F2A
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi 5 E4A, F4A
62192 Fransk - Marketing 2.5 E3B, F3B
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer 7.5 E, January, F, June
62194 Programmering 5 E2A, F2A
62195 Spansk - Marketing 2.5 E1A, F1A
62196 Tysk - Marketing 2.5 E3B, F3B
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk 10 E3A, E2B, E1B, F4A, F2B, F1B
62200 Interkulturel management og marketing 5 E1A, F1A
62202 Life cycle Assessment 5 E, F
62204 Manufacturing Technologies 5 E, F
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business 5 E2A, F2A
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring 7.5 F4A
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring 5 E3A
62215 International økonomi (finansiering), ledelsesteori og introduktion til erhvervsjura 10 F5A, F3B
62216 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel 5 January, June
62218 Grundlæggende Naturvidenskab 5 E1A, F1A
62219 Miljø, kemi og produkter 10 E5A, E4B, F5A, F4B
62220 Miljøvurdering af produkter, Projekt 1 5 OutsideSchedule
62222 Projektledelse i sundhedsvæsenet 5 F4B
62223 Erhvervsøkonomi 5 E1A, F1A
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 5 E3A, F3A
62225 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 5 E2A, F2A
62226 Erhvervsøkonomi 5 E4A
62227 Projekt 3 - Bæredygtig forretningsudvikling 5 E1A, E5A, F1A, F5A
62238 Forretningsinnovation 5 August
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation 2.5 E2B, F2B
62242 Fransk - i en international kontekst 5 E1A, E2A, F1A, F2A
62246 Tysk i en international kontekst 5 E4B, F4B
62247 Spansk - i en international kontekst 5 E4B, F4B
62259 Bygningsmekanik 2 5 E1B
62261 Bygningsinstallationer 5 E1A, F1A
62263 Betonkonstruktioner 5 E3B, F3B
62265 Trafik og veje i byområder 5 F2A, E2A
62267 SMART energiforsyning 5 E1B, F1B
62268 Jord- og Grundvandsforurening 5 E5A, F5A
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 10 E3A, E4B, January, F3A, F4B, June
62270 Byggeprocesstyring 5 E4A, F4A
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg 5 E2A, F2A
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse 5 F5A, E5A
62276 Vej- og baneprojektering 5 E1B, F1B
62277 Vand og klimatilpasning 5 E2B, F2B
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 10 E4B, January, F4B, June
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning 10 F4
62299 Trækonstruktioner 5 E3A
62317 Vand- og vejprojekt 5 F1, F2A, F4, F5A, E1, E2A, E4, E5A
62318 Byggeri 20 F1, F2A, F4, F5A, June, E1, E2A, E4, E5A, January
62327 Bygningsprojekteringsprojekt 5 January, June
62328 Anlæg og Infrastruktur 20 E1, E2, E3B, E5A, F1, F2, F3B, F5A
62362 Etagebyggeri af beton 10 F4
62363 Halkonstruktioner i stål, limtræ og beton 10 E1
62365 Byggegruber 5 F2B
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering 10 F3
62367 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse 5 E2A
62368 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbudsgivning 5 F1B
62369 Videregående bygningsinstallationer 10 F3
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse 10 E4
62377 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse & Udbud 10 E2
62378 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbud og Produktionsstyring 10 F1
62381 Trafik- og transportplanlægning 10 E4
62383 Byggegruber og havnebygning 10 F2
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring 10 E3
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 E4B, F4B
62408 Smarte enheder og Internet of Things - Projekt 5 January, June
62409 C programmering for Java Programmører 5 F4B
62410 CDIO-Projekt 10 F5A, June
62411 Avanceret database 5 F
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET 5 E5B, F5B
62414 Kryptografiske algoritmer 5 F
62415 Mobilapplikationsudvikling 5 E2B, F2B, August
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling 5 E1B, F1B
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift 5 E2B, F2A
62418 Biomedicinsk signalbehandling 5 E2B
62419 System- og netværkssikkerhed - Projekt 5 January, August
62420 Informationsteknologi 1 7.5 E1A, E2A
62422 Medicoteknik 1 5 E5A, E5B
62423 Semesterprojekt 1 Sundhedsteknologi 5 January
62426 Cyber defence og ledelsesansvar 5 E, F
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering 5 E, F
62428 Sikker implementation af systemer 5 E, F
62429 Data visualisering og analyse - værktøjer og metoder. 5 E5A
62437 Videregående mobilapplikationsudvikling m./projekt 10 F1B, E1B
62438 3D-applikationsudvikling på mobile enheder 5 E3B
62439 3D-applikationsudvikling på mobile enheder m./ projekt 10 E3B
62441 Game physics 5 E4B
62443 Datakommunikation 5 E3A
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 June
62445 Avanceret Internetteknologi 7.5 E1B, January, F1B, June
62450 Informations Teknologi 2 5 F5
62452 Medicoteknik 2 5 F3A, F4A
62453 Semesterprojekt 2 Sundhedsteknologi 5 June
62454 Sundhedsvidenskab 2 10 F
62474 Database Design and Technology 5 F1A
62484 Semesterprojekt 3 Sundhedsteknologi 5 January
62501 Linux server og netværk 5 E3B, F3B
62505 Introduktion til indlejrede systemer 10 E4B, January
62506 Digitalelektronik og diskret matematik 5 E1A
62507 Hardware-nær programmering (i C) 10 E5
62512 Telemedicin 1 5 F2A
62514 Objektorienteret programmering 5 F2A
62517 Billeddannende modaliteter 5 F
62518 Anvendt medicinsk statistik 5 F5A
62520 Signalbehandling 5 E1A
62521 Design-build projekt 10 F5B, June
62523 Sundhedsvidenskab 1 7.5 E
62527 Big data 5 E, F
62530 Netværkssikkerhed 5 E2A, F3A
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 5 E, F
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder 10 E1A, January
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet 5 F4A
62573 Programmering af intelligente kørertøjer og mobile applikationer 5 E3B, F4A
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 F1A
62577 Datakommunikation 5 F4A
62581 IT og kommunikation 10 E5, E4B, E3B
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer 5 E2A, F4A
62588 Operativsystemer 5 E5B
62589 Business Intelligence 5 E3B
62596 Distribuerede systemer 5 F3A
62598 Kunstig intelligens i computerspil 5 F4A
62602 Termodynamik for elektroingeniører 5 E1A
62603 Termodynamik med projekt 10 F3A, June, E3A, January
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg 10 E3A, January
62607 Anvendt industrirobot teknik 5 E2B, F2B
62608 Maskinanlæg og anvendt multivariabel kontrol 5 F4A
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 E3B, F3B
62618 Økonomi for ingeniører 5 E4B, F4B
62625 Industri 4.0 - Produkt opmåling og visualisering 5 E
62626 Computer Aided Design CAD2 5 E4B, F4B
62629 Varmetransmission 5 F2B
62634 Tekniske projekter A-Z 5 E1B
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 E1B, F1B
62643 Svingningslære 5 E2B, F1B
62646 Modellering og Programmering 5 E5B, F5B
62657 Fluid Mekanik 5 F3A, E3A
62662 Industrial Design 5 E4A, F4A
62665 Plastdesign 5 E5B
62668 Statistik. Grundkursus. 5 E4A, F4A
62675 Mekanik 5 E2A, F2A
62676 Mekanik for Elektroingeniører 5 E4A
62683 Maskinkonstruktion 10 F2B, January
62691 Project Management 5 E1B, F1B
62692 Advanced Manufacturing 5 E3A, F3A
62694 Dynamik 5 E2B, F3A
62698 Materialer og fremstilling 10 F2B, June
62699 Produktudvikling 10 E4A, January, F4A, June, E2A, January
62700 Elanlægsteknik beskyttelse 5 E4B
62703 Projektering af elektriske installationer 5 F2A
62704 Elektriske maskiner 5 F3A
62708 Højspænding 5 E1A
62711 Digitale systemer, design af 5 F2B
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører 5 E4A
62716 Digitale reguleringssystemer 5 F4B
62726 Internationale design-build projekter, samarbejde med PURDUE University, USA 10 OutsideSchedule
62732 Analog elektronik 10 E4, F4
62733 Projektarbejde i elektroteknik 5 January, June
62734 Datateknik og programmering 5 E2B, F2B
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi 5 E5A, F5A, F5A
62737 Analog design 5 F2A
62738 Digital signalbehandling 10 E3A, E2B
62739 Elektromagnetiske sensorer og digital signalbehandling 5 January
62741 Indledende Elektroteknik 10 E1A, E2B
62742 Kredsløbsteori 2 5 F3A
62745 Elektrofysik og Materialer 10 F1A, F2B
62748 Almen- og Elektrokemi 5 July
62751 Digital elektronik + PLC 5 E4B
62752 Måling og styring med mikroprocessorer 5 E5A
62755 Effektelektronik 5 E2B
62760 Elforsyning 1 5 E4B
62761 Elforsyning 2 5 F4B
62765 Vedvarende energi i elforsyningen 5 E3A
62766 Drift af elektriske energisystemer 5 E2B
62770 Anvendt elteknik for Maskin 5 E1B, F1B
62771 Anvendt elteknik for Eksport 5 E1B, F1B
62780 Projekter i Elektrisk Energi 5 January
62782 Anvendt kredsløbsteknik 5 June
62783 Projektarbejde 3. semester 5 January
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning 10 F5A, June
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører 5 E2A
62799 Geometriske operationer i plan og rum 5 E1B, F4B
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik 10 E5A, January, F5A, June
62904 Anvendt reguleringsteknik 5 E1A, F1A
62908 Teknologi i samspil med mennesker 10 E
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 July, August
62999 Innovation Pilot 10 E5A, E5B, F5A, F5B
62B01 Finansiel ledelse 10 OutsideSchedule
62B02 Strategi, organisation og ledelse 10 OutsideSchedule
62B03 Strategisk marketing 10 OutsideSchedule
62B20 Lean værktøjer 5 OutsideSchedule
62B24 Lean ledelse 5 OutsideSchedule
62B29 Lean konsulent 5 OutsideSchedule
62B30 Innovation af forretningsmodeller 5 OutsideSchedule
62B31 Innovation og produktudvikling 10 OutsideSchedule
62B39 Erhvervsjura 5 OutsideSchedule
62B90 Afgangsprojekt EBA - Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse 15 OutsideSchedule
62C02 Operations Management 10 OutsideSchedule
62E01 Arbejdsmiljøledelse 10 OutsideSchedule
62E02 Energi- og miljøledelse 10 OutsideSchedule
62E90 Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i Energi og Miljø 15 OutsideSchedule
62L13 Forandringsledelse 5 OutsideSchedule
62L14 Kommunikation og organisation 5 OutsideSchedule
62L15 Strategisk ledelse 5 OutsideSchedule
62L25 Økonomisk ledelse 5 OutsideSchedule
62L26 Videns- og innovationsledelse 5 OutsideSchedule
62L29 Strategisk ledelse 5 OutsideSchedule
62L32 Forandringsledelse 5 OutsideSchedule
62L33 Forandringsledelse 5 OutsideSchedule
62L36 Ledelse og styring i politisk styrede organisationer 5 OutsideSchedule
62L40 Kommunikation og organisation 5 OutsideSchedule
62L45 Kvalitetsudvikling og evaluering 5 OutsideSchedule
62L51 Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1 5 OutsideSchedule
62L52 Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2 5 OutsideSchedule
62L53 Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1 5 OutsideSchedule
62L54 Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 5 OutsideSchedule
62L55 Organisation og processer - Ledelse og organisation 1 5 OutsideSchedule
62L56 Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 5 OutsideSchedule
62L61 Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1 5 OutsideSchedule
62L62 Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2 5 OutsideSchedule
62L63 Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1 5 OutsideSchedule
62L64 Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 5 OutsideSchedule
62L65 Organisation og processer - Ledelse og organisation 1 5 OutsideSchedule
62L66 Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 5 OutsideSchedule
62L73 Ledelse af samskabelsesprocesser 5 OutsideSchedule
62L75 Ledelse af digitale processer 5 OutsideSchedule
62L77 Management and globalization 5 OutsideSchedule
62L87 Ledelse af social kapital 5 OutsideSchedule
62L88 Ledelse af social kapital 5 OutsideSchedule
62L90 Afgangsprojekt DL 15 OutsideSchedule
62L91 Afgangsprojekt DL 15 OutsideSchedule
62P01 Kommunikation og teamrelationer 10 OutsideSchedule
62P02 Kommunikation og teamrelationer 10 OutsideSchedule
62P03 Projektledelse - metoder og værktøjer 10 OutsideSchedule
62P04 Projektledelse - metoder og værktøjer 10 OutsideSchedule
62P05 Projektledelse - metoder og værktøjer 10 OutsideSchedule
62P07 Projektstrategi og -organisation 10 OutsideSchedule
62P08 Projektstrategi og -organisation 10 OutsideSchedule
62P31 Procesledelse inden for bygge- og anlægsbrancen 5 OutsideSchedule
62P34 Strategisk risikostyring 5 OutsideSchedule
62P36 Agile projekter 5 OutsideSchedule
62P90 Afgangsprojekt DPL - Diplomuddannelsen i Projektledelse 15 OutsideSchedule
62P91 Afgangsprojekt DPL - Diplomuddannelsen i Projektledelse 15 OutsideSchedule
62S01 Effektoverføringssystemer 10 E, F
62S02 Elektriske Maskiner og Drives 10 F
62S03 Højspændingsanlæg og Elektriske installationer 10 E
62S04 Videnskabsteori og videnskabelig metode 5 F
62S90 Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi (SST) 15 OutsideSchedule
62T01 Grundlæggende Objektorienteret Programmering 10 OutsideSchedule
62T04 Webteknologier 10 OutsideSchedule
62T21 Avanceret database 10 OutsideSchedule
62T25 Avanceret objektorienteret programmering 10 OutsideSchedule
62T26 Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser 10 OutsideSchedule
62T30 Netværkssikkerhed 10 OutsideSchedule
62T31 Kryptografiske algoritmer 10 OutsideSchedule
62T33 Big Data 10 OutsideSchedule
62T34 IT-projektledelse 5 OutsideSchedule
62T37 Cyber defence og ledelsesansvar 5 E, F
62T38 Sikker implementering af systemer 5 E, F
62T39 Netværksforsvar og angrebshåndtering 5 E
62T40 Internet of Things - Teori og praksis 10 OutsideSchedule
62T90 Afgangsprojekt ITD 15 OutsideSchedule
http://www.diplom.dtu.dk/undervisning/kursusliste
16 OKTOBER 2018