Erhvervssamarbejde med DTU Diplom

DTU har tradition for - og værdsætter - et tæt samarbejde med danske og udenlandske virksomheder. DTU Diplom samarbejder med et stort antal virksomheder i hele landet gennem forskellige projektformater, der involverer studerende, eksperter og ingeniørassistenter. Gennem det tætte samarbejde søger vi at fremme praksisnær innovation og sætte erhvervslivet i fokus.