Diplomingeniørprojekt

Har din virksomhed en konkret problemstilling liggende, som I gerne vil have skudt nyt liv i?

Brugbare projekter for virksomhederne

Som virksomhed har I mulighed for at indgå et samarbejde med studerende fra DTU Diplom omkring et bachelorprojekt

 

Gennem deres bachelorprojekter undersøger de studerende et udvalgt problemområde, og anlægger en løsningsorienteret tilgang. Projekterne er derfor ofte konkret brugbare for de virksomheder, projekterne udarbejdes i samarbejde med.

 

De studerende vælger ofte at skrive deres bachelorprojekter med en virksomhed, og ofte sammen med den virksomhed, hvor ingeniørpraktikken har fundet sted.

 

Projektaftale

Inden projektstart indgås en aftale mellem den studerende, virksomheden og en vejleder fra DTU Diplom. DTU-vejlederen er bl.a. ansvarlig for at godkende projektet og projektstedet.

 

Virksomhedsvejleder

Virksomheden skal stille med en kvalificeret, ansvarlig vejleder, som er ansat i virksomheden, og som er en erfaren ingeniør. Det forventes, at vejlederen afsætter 2 timer om ugen til vejledning. Vejlederen deltager bl.a. ved projektsamtalen og karaktergivningen.

 

Non-disclosure Agreement

Bachelorprojektet afsluttes med en projektrapport og en projektsamtale. Hvis virksomheden ikke ønsker, at rapporten offentliggøres efter projektsamtalen, skal der indgås in Non-disclosure Agreement. Aftalen skal indgås i starten af projektperioden. 2 års rapporttilbageholdelse er normalt tilstrækkeligt, men kan i særlige tilfælde forhandles med DTU-vejlederen. Evig tilbageholdelse accepteres ikke.

 

Relevant problemstilling - både for virksomheden og studerende

DTU Diplom har generelt et fleksibelt syn når det kommer til godkendelse af projektindhold.
Forudsat at det ingeniørmæssige indhold er af passende niveau og fagområde, kan der arbejdes med alle former for problemstillinger, som er relevante for virksomheden.

Den konkrete vurdering foretages af den tilknyttede vejleder fra DTU Diplom.

 

 

 

https://www.diplom.dtu.dk/erhvervssamarbejde-1/samarbejd-med-en-studerende1/projektforloeb-med-studerende
11 AUGUST 2020