Undervisere deler erfaringer

mandag 24 aug 20
|
af Line Reeh

Kontakt

Villads Keiding
Lektor
DTU Diplom
93 51 13 55

Kontakt

Maria Svendsmark Hansen
Chefkonsulent
DTU Diplom
93 51 01 73

Det kan kræve en dyb indånding at lade kollegerne se med, når man underviser. Men gevinsten er stor, både didaktisk og personligt, viser et pilotprojekt på DTU Diplom

Det videnskabelige personale hos DTU Diplom har de seneste måneder kunnet besøge hinandens undervisning, som led i et projekt støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. I første omgang ved at gå fysisk på visit Og efter covid-19-ændringerne via skærmen, når kollegerne underviste online.

Lektor Villads Keiding, DTU Diplom, er projektleder på initiativet. Han glæder sig over kollegernes mod til at åbne døren til deres undervisningsrum og arbejde. Mere end 50 besøg er blevet gennemført og evalueret.

”Der er meget viden i blandt os, som vi får sat i spil her. Vi lærer hinanden at kende, og vi får nogle faglige samtaler og input, som udvikler vores undervisning hver især. Og så er det sjovt! Lige pludselig er der nogen, der virkelig interesserer sig for det, man laver.”

Spændende snakke
Villads Keiding har selv haft flere forskellige kolleger på besøg under et kursus på diplomingeniøruddannelsen i Proces og Innovation, hvor de studerende arrangerer workshops i innovation for gymnasieklasser og på et rådhus. Besøgene fra nysgerrige kolleger var en entydigt positiv oplevelse, vurderer lektoren:

"Vi lærer hinanden at kende, og vi får nogle faglige samtaler og input, som udvikler vores undervisning hver især. Og så er det sjovt!"
Lektor og projektleder Villads Keiding, DTU Diplom

”Vi fik nogle spændende snakke efterfølgende, blandt andet om, hvor kompetente de unge, som vi underviser, rent faktisk er. At de vokser med kravene, når vi forventer noget af dem og fx sender dem ud på deres første år for at lede workshops om innovation i gymnasiet.”

Samtidig er Villads Keiting heller ikke blind for, at det kan være en personlig hurdle at overvinde som underviser – både når det gælder at invitere og at møde op hos andre.

”Man synes jo, at man skal præstere over for kolleger og det kan godt presse lidt. Men jeg tror egentlig, at vi generelt alle præsterer ret godt i forhold til vores studerende. Og i praksis er kollegerne dybt interesserede mennesker, som forstår din virkelighed bedre end nogen andre,” oplever han.

Godt også for nye undervisere
Deltagelse i projektet har på DTU Diplom været på frivillig basis, og man har kunnet bruge projektet til det, som man selv var interesseret i.

”Det kan være, at man gerne vil finde ud af, hvor man skal sende sine studerende hen på tilvalg. Eller for en ny underviser, så kan det være en nem måde at komme rundt og se forskellige måder at undervise på,” siger Villads Keiding.

Konkret foregår koordineringen ved, at alle som ønsker besøg, slår fag og tidspunkt op i en gruppe på intranettet. Man kan på eget initiativ kontakte en kollega, hvis der er undervisning, som man gerne vil opleve, fx et paraplykursus på tværs af fag. Senest har projektet spredt sig til Lyngby Campus ved at undervisere fra DTU Diplom har etableret besøg hos kollegaer, som underviser i beslægtede fagområder ved DTU Compute.

Projektet, IKU, Innovations-Kompetenceudvikling er gjort muligt gennem en bevilling fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.