Større bredde og dybde

Projektbaseret læring skal gøre studerende dygtigere og mere erhvervsparate

onsdag 10 apr 19

Nyt projekt skal uddanne mere arbejdsmarkedsparate dimittender til gavn for samfundet. Dette skal ske ved at øge og forbedre kvaliteten i den projektbaserede undervisning. 

Projektbaseret læring er en vigtig del af DTU’s diplomingeniøruddannelser, fordi det giver de studerende mulighed for at arbejde hands-on med ægte, erhvervsrelaterede problemstillinger, og på den måde bedre forberede sig til arbejdslivet som færdiguddannede diplomingeniører. Derfor har projektarbejde i de senere år fået højere prioritet i undervisningen. 

Projektarbejde består af en række sammenhængende aktiviteter, som de studerende gennemfører selvstændigt, og kun med sporadisk underviser-involvering. Som underviser kan det derfor være svært at vide, hvad det er som frembringer forståelse for projektindholdet hos de studerende, og hvornår såkaldte aha-oplevelser indtræder.” Fortæller Samuel Brüning Larsen, som er lektor ved DTU Diplom.

Netop på grund af de selvstændige aktiviteter i tværfaglige projekter har underviserne ikke samme adgang til de studerendes tankeprocesser, som ved teoriundervisning, og det gør det svært at vide, hvad det er som genererer forståelsesspring hos de studerendes.” Forklarer Niels Christian Kjærsgaard, lektor ved DTU Diplom.   

Denne udfordring har DTU nu sat fokus på gennem et nyt projekt, som skal øge kvaliteten i den projektbaserede undervisning, ved netop at give underviserne en bedre indsigt i, hvornår og hvordan de studerende opnår nye erkendelser.

Projektet løb af staben tilbage i november 2018 og det vil køre hen over de næste to år. Undervejs vil der blive målt på dybden af de studerendes forståelse, og der vil blive undersøgt, hvornår erkendelser opstår og hvad præcis det er, som er med til at skabe dem.

”En bedre forståelse omkring de studerendes læringsspring gør det muligt at øge kvaliteten i den projektbaserede undervisning, fordi vi på den måde kan skabe bedre rammer for, at underviserne hurtigere og mere effektivt kan vejlede de studerende hen imod en forståelse for undervisningsstoffet. Og det giver i længden dygtigere studerende.” Supplerer Per Valentin Bigum, lektor ved DTU Diplom.

Foruden dygtigere studerende, resulterer projektet i en række guidelines, som undervisere og projektvejledere fremover kan anvende til at tilrettelægge og designe projektkurser, så de bedre kan facilitere de studerendes læring i projektarbejde.  Og det giver på sigt dygtigere og mere erhvervsparate dimittender.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.