Organisation

DTU Diplom har ca. 130 ansatte, hvoraf størstedelen er undervisere. Det øvrige personale består af værkstedsmedarbejdere, administrativt personale, studentermedhjælpere m.fl.

DTU Diplom er organiseret i fire afdelinger, som varetager undervisningsopgaver. Derudover har instituttet en række faglige og administrative støttefunktioner, herunder værksteder og laboratorier, Center for Videreuddannelse, Innovationssupporten og DTU Adgangskursus.

Læs mere om DTU Diplom

DTU Diploms organisering

Organisationsdiagram for DTU Diplom


Kontakt

Malene Kirstine Holst
Konst. direktør
DTU Diplom
93 51 15 71

Kontakt

Ulrik Bak Nielsen
Konst. vicedirektør
DTU Diplom
23 23 13 59