Undervisning

Undervisning

DTU Diplom varetager en del af undervisningen på DTU’s 17 diplomingeniøruddannelser.

Undervisningen på DTU’s 17 diplomingeniørretninger er praksisnær og anvendelsesorienteret, og i løbet af uddannelsen er der fokus på projekter og teamwork – ligesom alle studerende i løbet af deres studietid kommer i praktik i en virksomhed. Det gør, at man som færdiguddannet ingeniør er godt rustet til at løse ingeniørmæssige opgaver til gavn for samfundet og for erhvervslivet, både nationalt og internationalt.

Diplomingeniøruddannelsen varer som udgangspunkt 3½ år inklusive et halvt års praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed.. 
Læs om alle DTU’s diplomingeniørretninger.

Uddannelsen til diplomingeniør foregår på både DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus. Alle uddannelsesretninger har et primær campus, hvor det meste af undervisningen foregår.
Læs mere om de to campusser her.

Læs om studielivet på DTU Ballerup Campus, og find for eksempel ud af hvilke undervisningsfaciliteter der er, hvad Innovationscentret tilbyder, og hvordan man lettest kommer til Ballerup Campus.

Læs mere om fritid, foreninger og fester her.

Vil du finde en praktikplads eller et projekt, så kig i Praktik- og Projektbanken, et match making website for virksomheder, organisationer, DTU studerende og -undervisere.

DTU Diplom varetager en række af de kurser der indgår i diplomingeniøruddannelserne. Se listen over kurser.

 

3D scanner

Læs mere om alle diplomingeniøruddannelserne.

Læs mere om studielivet på DTU Campus Ballerup.

Praktik- og Projektbank

Der findes en række forskellige vejledningstilbud på DTU, bl.a. studievejledning, SU-vejledning og vejledning om SPS-støtte. Der er åbent for personlig henvendelse både i Ballerup og Lyngby.

Studerende for en dag
Prøv en dag som studerende på DTU og oplev forelæsninger, laboratorieøvelser, studiemiljø og hvad ellers der hører med. Tilbud til elever i stx, htx, eux og hf.